Autorizovaný projekt tzv. Optimalizované varianty trasování R43 byl zpracován na zakázku MŽP v roce 2009 dopravním projektantem ing. Kalčíkem. Následně byl tento projekt v roce 2014 doplněn o detail napojení R43 na dálnici D1 a o úsek Černá Hora – Lysice s ukončením rychlostní silnice na mimoúrovňové křižovatce u Skalice nad Svitavou. V Roce 2015 byl tento projekt doplněn o variantní napojení na obchvat Čebína s novou mimoúrovňovou křižovatkou umístěnou mezi Kuřimí a Čebínem.

Níže jsou zobrazeny části projektu.

Obchvat Veverské Bítýšky a tunel za obcí Chudčice (trasa východní tunelová):

Průchod krátkým tunelem a obchvatem za obcí Moravské Knínice:

Napojení na obchvat Čebína a napojení od Malhostovic, severní obchvat Kuřimi a obchvat Lipůvky:

Detail nové mimoúrovňové křižovatky mezi Čebínem a Kuřimí, tzv. „rychlé pruhy“ pro směr z Tišnovska do Brna.

Detail obchvatu Lipůvky (obchvat vzdálen cca 1 km od obytné oblasti)

Úsek Lažany – Újezd u Černé Hory

Úsek Malá Lhota – Žernovník

Obchvat Černé Hory

Obchvat Lysic a napojení Lysic

Zakončení D43 na mimoúrovňové křižovatce u Skalice nad Svitavou s kruhovým objezdem umožňujícím přímé napojení Boskovic (a budoucího obchvatu Boskovic s pokračováním na Vanovice a Jevíčko), napojením na západní obchvat Sebranic.