Zákonné limity prašnosti jsou stanoveny v Příloze č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Mezi nejzávažnější škodliviny v ovzduší patří znečištění tzv. polétavým prachem (jemným prachem). Jsou to pevné částice, které se dlouhodobě vznášejí ve vzduchu a na rozdíl od viditelných sazí nedopadají na zem v těsné blízkosti zdroje znečištění, ale šíří se běžně na vzdálenost řady kilometrů od zdroje.

Zákonný limit pro částice polétavého prachu o velikosti do 10 mikrometrů, tzv. PM10, je dán pro jednotlivý kalendářní den, a to 50 mikrogramů na m3. Dnů s takto nadlimitním znečištěním ovzduší nesmí ze zákona být více než 35 ročně.

Je stanoven také zákonný limit pro maximální roční koncentraci PM10, a to 40 mikrogramů na m3.

Specificky pro polétavý prach z dopravy je nově používán i limit pro částice polétavého prachu do velikosti do 2.5 mikrometru, tzv. částice PM2,5. Zde je stanoven maximální roční limit 25 mikrogramů na m3.

Porovnání, jak jsou tyto částice velké, je možné získat z následujícího obrázku:

V oblasti Brna a jižní části Brněnské aglomerace, jakož i v dalších místech Jihomoravského kraje, např. ve Znojmě, jsou tyto zákonné limity překračovány.

Číst dál: