Níže jsou uvedena stanoviska dotčených orgánů státní správy, tzv. DOSS, a vypořádání těchto stanovisek, tzv. „Dohody“

Níže je seznam dotčených orgánů (DO) linky na stanoviska a vypořádání stanovisek

1.       Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK), Nuselská 1. 34, 140 00 Praha

2.       AOPK, Správa CHKO Bílé Karpaty, Nádražní 318,763 26 Luhačovice

3.       AOPK, Správa CHKO Moravský Kras, Svitavská 29, 678 01 Blansko

4.       AOPK, Správa CHKO Pálava, Náměstí 32, 692 01 Mikulov

stanovisko

vypořádání stanoviska

 

5.       Český báňský úřad, Kozí 748/4, P.O.BOX 140, 110 01 Praha 1 – Staré Město

stanovisko

vypořádání stanoviska

 

6.       Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 1, 614 00 Brno

stanovisko

vypořádání stanoviska

 

7.       Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 1847/4, 602 00 Brno

stanovisko

vypořádání stanoviska

 

8.       Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kancelář hejtmana, odd. krizového řízení a obrany, Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno

??  stanovisko nebylo uplatněno ??

 

9.       Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor regionálního rozvoje, Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno

stanovisko

vypořádání stanoviska

 

10.   Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno

stanovisko

vypořádání stanoviska

 

11.   Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno

stanovisko

vypořádání stanoviska

 

12.   Ministerstvo dopravy, odbor silniční infrastruktury, nábřeží L. Svobody 12, 110 15 Praha 1

stanovisko

vypořádání stanoviska

 

13.   Ministerstvo kultury ČR, Maltézské nám.1, 118 11 Praha 1

stanovisko

vypořádání stanoviska

 

14.   Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6

stanovisko

      příloha

vypořádání stanoviska

 

15.   Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2

??  stanovisko nebylo uplatněno ??

 

16.   Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1

stanovisko

příloha 1

příloha 2

vypořádání stanoviska

 

17.   Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

??  stanovisko nebylo uplatněno ??

 

18.   Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám. 375/4, 128 01 Praha 2

??  stanovisko nebylo uplatněno ??

 

19.   X ??

 

20.   Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel, Palackého nám. 375/4, 128 01 Praha 2

stanovisko-CIL

vypořádání stanoviska - viz 18 Ministerstvo zdravotnictví

 

21.   Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1

stanovisko-OVPPO

vypořádání stanoviska

 

22.   Ministerstvo zemědělství, Ústřední pozemkový úřad, Těšnov 17, 117 05 Praha 1

??  stanovisko nebylo uplatněno ??

 

23.   Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na ŽP a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

stanovisko

příloha

vypořádání stanoviska

 

24.   Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 Brno

stanovisko a vypořádání stanoviska - viz 22 Ministerstvo životního prostředí

 

24S - Správa Národního parku Podyjí, Na vyhlídce 1581/5, 669 02 Znojmo

stanovisko

vypořádání stanoviska

 

25.   Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné nám. 9, 110 00 Praha 1

stanovisko nebylo uplatněno