Podle novely stavebního zákona byl v dubnu 2015 zveřejněn první návrh ZÚR.  V této fázi se jednalo o jakýsi „koncept“, který byl zveřejněn primárně pro jednání s tzv. dotčenými organy státní správy, tj. zejména ministerstvy a Krajskou hygienickou stanicí JMK.   

Šokujícím zjištění bylo, že kraj se rozhodl ZÚR nedodělat pro celé území kraje a střed kraje vymezil do oblasti, kde navrhl, že ZÚR dořeší až za několik let po pořízení území studie pro oblast „červeného fleku“ na níže uvedeném obrázku a po pořízení Aktualizace ZÚR. Aktualizace ZÚR se přitom podle stavebního zákona zvažuje pořizovat až za 4 roky od pořízení ZÚR. Tento postup se nejeví být v souladu se stavebním zákonem.

V této fázi mohli však „všichni“ podávat připomínky, tedy nejen občané, ale i obce.  Této možnosti využilo i město Brno, které podalo podrobné připomínky, které byly schváleny Radou města Brna a odeslány na krajský úřad.

Kraj v tiskové zprávě ze 7. 12. 2015 uvedl, že provedl vyhodnocení připomínek z celkového počtu 300 podání veřejnosti, tj. celkem 588 dílčích připomínek.

Skutečností je, že kraj naprostou většinu připomínek obcí i občanů odmítl tím, že při jejich vypořádání uvedl, že z vyhodnocení připomínek nevyplývá potřeba úpravy návrhu ZÚR.