Z připomínek města Brna lze např. poukázat na hned první připomínku, kde město Brno poprvé v historii konstruktivně navrhuje, aby tranzitní doprava byla vyvedena z celého města Brna na R43 jako obchvat celého města a aby byl řešen problém s nadlimitním znečištěním ovzduší.