• Nevymezení koridorů R43, R52, obchvatů Znojma, Břeclavi, Lechovic, scházející vymezeni nadmístních staveb v Brně