Poslední dokončený krok:

Ministerstvo životního prostředí vydalo stanovisko SEA (leden 2016)

Kraj po obdržení stanoviska SEA z MŽP byl povinen toto stanovisko zohlednit v Návrhu ZÚR

Předložení materiálu do Zastupitelstva kraje, které vybralo varianty pro dopracování Návrhu ZÚR k předložení do veřejného projednávání  (leden 2016), vybrána varianta dálnice D52 v trase mezi Dolními Dunajovicemi na západě a Pernou a Bavory na východě 
 

Nyní probíhá: 

Veřejné projednávání s možností podávat námitky a připomínky (do 15. 6. 2016).

 

Poté se očekává:

  • Vypracování návrhu vypořádání námitek a připomínek (zajišťuje krajský úřad)
  • Předložení výsledného návrhu ZÚR Zastupitelstvu kraje k vydání ZÚR