V prostoru Břeclavi bylo naprojektováno několik možných řešení pro skutečný obchvat pro tranzitní dopravu. Nejlépe z nich zřejmě je trasován ten, který je na obrázku níže (dle autorizované studie Ing. Kalčík, 2007, objednáno Ministerstvem dopravy):