Budování obchvatu Břeclavi je podobně ostudnou historií jako budování obchvatu Znojma.

O tomto obchvatu se mluví snad více než 20 let a není vybudován ani metr.

I nový návrh ZÚR věc nezjednodušuje. Obchvat Břeclavi zde není zakreslen:

 

V levé části obrázku je červenou přerušovanou čárou zakreslena navrhovaná úprava silnice I/40 od Valtic. Dále pak není po mnoho kilometrů zakresleno nic a pak následuje v pravém horním rohu obrázku červeně zakreslená plocha pro změnu mimoúrovňového křížení na dálnici D2 s navrhovanou dálnicí D55. Ze západního okraje této plochy vybíhá směrem na jih červený „ocásek“, což by měl být počátek obchvatu Břeclavi. Končí to ale v polích a zahrádkách ...

Samotné město Břeclav má mimořádně nepříznivou dopravní topologii, kde ve středu města existuje pouze jedna silnice (jeden most), ulice 1. Máje.  Je logické, že u města této velikosti nelze s takovou organizací dopravy zajistit plynulý průjezd a že nevyhnutelně vznikají zácpy. Jediným řešením je pouze doplnění vnitřní dopravní topologie města o jednu, možná i dvě vnitroměstské komunikace souběžné s ulicí 1. Máje. To se ale v Břeclavi na radnici a Jihomoravském kraji neřeší.

Obchvat je občanům Břeclavi představován jako řešení pro lokální zácpy. Tak tomu ale není. Pokud by obchvat byl vybudován, bude trasa z Charvatské Nové Vsi do nákupní zóny u dálnice D2 při použití tzv. malého obchvatu tak dlouhá, že rozhodně nebude atraktivní a střed Břeclavi se bude i nadále plnit na plnou kapacitu auty.

Je zajímavé se podívat, co by znamenalo použití „malého“ obchvatu pro občany Břeclavi.

Jedna představitelná trasa je následující:

 

Tato trasa je 10 km dlouhá.

Druhá představitelná trasa je tato:

Tato trasa je 12 km dlouhá.

Průjezd středem města je velmi významně kratší:

Dnešní trasa je pouhých 5 km dlouhá.

V současné době se v Břeclavi řeší v podstatě jen vnitroměstská a cílová/zdrojová doprava. Po vybudování dálnice D55 však bude po D55 přivedeno k Břeclavi po D55 významné množství dopravy, která bude nepochybně z podstatné části dopravou tranzitní. Bude to zahrnovat i část dopravy, která je dnes vedena po dálnici D1 přes Brno a dále na Mikulov. Očekávané zatížení Břeclavi dopravou ukazuje dopravní model z knihy vydané pod spoluautorstvím bývalého Generálního ředitele ŘSD, Brunclíka:

Břeclav tedy potřebuje současně dvě věci:

a)      Souběžnou komunikaci s ulicí 1. Máje pro místní cílovou/zdrojovou dopravu

b)      Velký obchvat co nejdál od obytné oblasti pro dopravu tranzitní (návaznost na dálnici D55 a dálnici D2)

V prostoru Břeclavi bylo naprojektováno několik možných řešení pro skutečný obchvat pro tranzitní dopravu. Nejlépe z nich zřejmě je trasován ten, který je na obrázku níže (dle autorizované studie Ing. Kalčík, 2007, objednáno Ministerstvem dopravy):

Podobně velký obchvat Břeclavi je zachycen v projektu objednaném ŘSD od firmy HBH Projekt s.r.o. z roku 2008 – viz modrá linie na následujícím obrázku:

Velmi podstatný dopadem vybudování obchvatu Břeclavi je odvedení tranzitní dopravy z jádra Lednicko-valtického areálu, specificky z Valtic a z komunikace I/40 z Břeclavi přes Valtice, Sedlec do Mikulova.