Ukázkou chybného postupu je i Znojmo, kde kraj místo skutečného obchvatu celého Znojma a s ním prakticky srostlých přilehlých obcí, kraj navrhuje průtah touto urbanizovanou oblastí na základě koncepce, kdy zde nebyl mezinárodní tah Jihlava – Znojmo – Vídeň, ale kdy Znojmo bylo pohraničním městem u „železné opony“.

Politicky prosazovaná historická trasa byla sice zanesena do územního plánu Znojma, ale koridor pro tuto nesprávně vyprojektovanou komunikaci byl zrušen rozsudkem soudu v únoru 2016.

V roce 2015 byl Jihomoravskému kraji občany a spolky ze Znojma předán autorizovaný projekt skutečně smysluplného obchvatu Znojma. Je zobrazen na následujícím obrázku a současně je zde zakreslena možnost jak smysluplně dokončit léta rozestavěnou a doposud nepoužívanou komunikaci:

Detail návrhu jak dostavět doposud nepoužívaný fragment komunikace ve Znojmě je na následujícím obrázku:

Z hlediska 3. pokusu o ZÚR je podstatné uvést, že návrh ZÚR ze záhadných důvodů neobsahuje celý původní a politicky prosazovaný obchvat Znojma. Je to vidět na následujícím obrázku:

V levém horním rohu je červeně konec návrhového koridoru a pak následuje řada kilometrů, kde není návrh obchvatu Znojma v návrhu ZÚR zakreslen. Uprostřed obrázku se pak bez návaznosti objevuje opět červeně zakreslený návrhový koridor.

Pro úplnost je níže ukázáno několik obrázků dokládajících fiasko s budováním obchvatu Znojma. V polích a zahrádkách je zde už léta kus komunikace, po které zatím neprojelo žádné vozidlo a která získala označení „Nejdražší dráha pro kolečkové brusle ve střední Evropě“.