Alternativní koncepce páteřní dopraví infrastruktury je založena na autorizovaných dopravně ekonomických studiích dlouholetého projektanta dálnic, pana ing. Strnada. Jedná se o jeho autorizovaná posouzení z let 2011, 2012 a 2014.

V Alternativní koncepci bylo navázáno na vládou schválenou Politiku územního rozvoje a byly akcentovány zde schválené koridory rychlostní silnice D55 včetně plnohodnotného obchvatu Břeclavi a nové kapacitní silnice S8 včetně plnohodnotného obchvatu Znojma. Silnice D52 byla ponechána jen jako přivaděč k Brnu. Situaci severně od Brna řeší rychlostní silnice D43 jako plnohodnotný obchvat Brna, severní obchvat Kuřimi a přímá trasa z Brna na Boskovicko, kde je navrhováno D43 ukončit před Boskovicemi a silnice severně od tohoto zakončení modernizovat s obchvaty všech obcí.

Je na první pohled zřejmé, že tato koncepce splňuje základní podmínky, neboť

  • Snižuje přetížení Brněnské aglomerace tranzitní dopravou a scházející obchvaty řady měst (Brna, Břeclavi, Znojma a dalších).
  • Minimalizuje tranzitní dopravu přes Brněnskou aglomeraci, i města Brno, Znojmo, Mikulov a Břeclav a tím i existující a hrozící nadlimitní znečištění ovzduší.