Překračování limitů hlučnosti má jednoznačnou souvislost s dopravou, a to zejména těžkou nákladní dopravou. Největší problémy způsobuje překračování limitů hlučnosti v noční době. V této době pak se nejedná o místní či regionální dopravu, ale zejména o dálkovou tranzitní kamionovou dopravu.

Tyto nadlimitní, a tedy protizákonné stavy se nedaří pro hluk z dálnic a krajských silnic řešit. Je naprosto neakceptovatelné, že Krajská hygienická stanice vydává opakovaně „dočasné“ výjimky a situace se v některých místech dokonce zhoršuje.

Ukázkou takovéto situace je oblast Brno-Bosonohy, kde v nedávno vydané výjimce je odkazováno na neexistenci Zásad územního rozvoje. Tato neexistence ZÚR JMK je sice zásadním problémem, ale ještě zásadnějším problémem je, že i 3. Pokus o ZÚR nepřináší dořešení trasování páteřních silnic a zahrnul střed JMK do „červeného fleku“, kde ZÚR mají zůstat nedořešeny:

Je naprosto nepřijatelné, že kraj nebyl schopen dořešit krajskou územně plánovací dokumentaci kraje za 16 let své existence a nyní kraj, pro údajný nedostatek podkladů, tvrdě prosazuje, že v současném procesu pořizování ZÚR území kraje nedořešení a uchyluje se k návrhu schválit de facto „prázdný papír“ a teprve následně pořizovat další územní studie a tvrdí, že dořešení bude provedeno v Aktualizaci ZÚR, což je velmi komplikovaný úkon. Vzhledem k tomu, že od vydání 2. pokusu pořídit ZÚR uplyne nyní 5 let a vzhledem k tomu, že nedokončená oblast JMK v ZÚR představuje jeho nejkomplikovanější část, nelze odklad do Aktualizace ZÚR akceptovat a je nutné požadovat dokončení ZÚR pro celou oblast Jihomoravského kraje nyní bez odkladu o několik let.