Zásady územního rozvoje nejsou nic jiného než územní plán pro celý region, nyní celý kraj. Dříve se tento typ územně plánovací dokumentace nazýval Územní plán velkého územního celku (ÚP VÚC) a mohl být pořizován pro libovolné území, kde bylo více obcí.

Územní plány pro regiony pořizovaly původně kraje.  Po zrušení krajů tato povinnost přešla na ministerskou úroveň, ale při obnovení krajů po roce 2001 se tato povinnost vrátila krajům.

Klíčovými územními plány VÚC v regionu Jižní Moravy byly ÚP VÚC brněnské sídelní regionální aglomerace (ÚP VÚC BSRA) z roku 1985, ÚP VÚC okresu Břeclav, ÚP VÚC okresu Znojmo a ÚP VÚC okresu Hodonín. Žádný z těchto ÚP VÚC neobsahoval závazně schválenou R43, R52 v trase do Mikulova, ani obchvat Znojma, a ani dnes sledovaný obchvat Břeclavi.

Podle stavebního zákona všechny „staré“ ÚP VÚC (pořízené před rokem 1992) přestaly platit k 31. 12. 2009.

 

Zde je stručná (a neúplná) historie fiasek územního plánování na úrovni kraje: