Samosprávné orgány po schválení Zadání ZÚR mohou do procesu tzv. pořizování a zpracování ZÚR zasahovat jen velmi omezeně, a to jen v rámci postupu stanoveného stavebním zákonem.

Povinnosti pořizovatele ZÚR vykonávají úředníci krajského úřadu.

Zpracovatelem ZÚR je nezávislý obchodní subjekt, který ve svých řadách musí mít architekta, který má příslušnou autorizaci pro územní plánování.

Součástí procesu zpracování ZÚR je tzv. posouzení SEA (posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.)  Toto posouzeni musí provádět autorizované osoby s příslušnou specializací

Číst dál: