ZÚR kraje navazuje na tzv. Politiku územního rozvoje České republiky (PÚR ČR), což je koncepční/strategický dokument schvalovaný vládou.

PÚR ČR mimo jiné obsahuje kapitolu se seznamem koridorů dopravní infrastruktury mezinárodního, republikového a nadkrajského významu, tak jsou ideově navrhovány z centrální úrovně státu.

 

PÚR ČR zahrnuje celou republiku. 

PÚR ČR byla poprvé schválena v roce 2009. 

V roce 2015 byla vládou schválena tzv. 1. Aktualizace PÚR ČR .

Tyto dokumenty lze nalézt na

http://mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky   

Uvedení konkrétního koridoru v PÚR neurčuje, přes která správní území obcí má koridor procházet.

 

Toto vymezení koridoru v území se provádí výlučně v ZÚR kraje(ů).

Číst dál: