Tato zdánlivě nadějná formulace nemá vnitřní logiku a už vůbec neodpovídá obsahu ZÚR. V ZÚR je totiž prakticky odmítnuta koncepce odvedení co největší části tranzitní dopravy z Brněnské aglomerace. Kraj navrhuje tranzitní kamionovou dopravu do Brněnské aglomerace a dokonce do intravilánu zavlékat, a tím se rozhodně nemůže snížit existující nadlimitní znečistění ovzduší v jižní části Brna a přilehlé části Brněnské aglomerace. Stačí se podívat na zavlečení transevropského Baltsko-adriatického koridoru, které je v ZÚR navrhováno a současně je i existence tohoto transevropského koridoru v ZÚR zamlčována: